Utbildningen startade måndagen den 22 april 2019

Utbildare: Yrkesplugget (Bromma)

Läs mer om utbildningsanordnaren här

Utbildningstyp: Komvux- & vuxenutbildning (utbildningen är cirka 13 månader)

Yrkesutgångar: Träarbetare (1300 p), betongarbetare(1400 p) och anläggare (1400 p)

Studiestöd: Ja, CSN-berättigad utbildning.

Läs mer hos CSN

För att få ditt yrkesbevis krävs: 5.800 lärlingstimmar (läs mer här)

 

 

innehåll

Unikt för denna byggutbildning är att vi inleder med fyra veckors introduktion. Detta för att du ska få så mycket kunskap som möjligt om de olika yrkena, branschen och hur vardagen faktiskt ser ut på bygget. Varje del av utbildningen är resultatet av ett samarbete med byggbranschen så att du faktiskt är så förberedd som möjligt när du går ut på praktik.

Utöver introduktionen kommer du få ta del av studiebesök, nya verktyg/material, information om vidareutbildning och kunskap om byggbranschens karriärsmöjligheter. Under utbildningens gång varvas teori med din praktik (APL=arbetsplatsförlagt lärande) ute på arbetsplatsen. Du kan därför se utbildningen som startskottet för din yrkesbana.

Eftersom branschen är med från utbildningens start innebär det att alla som läser utbildningen i ett tidigt skede får reda på vilka APL-platser som finns och får lära känna sin handledare redan under introduktionskursen. Utbildningen varvar teori med praktik så att du får prova på det du lär dig i skolan ute på arbetsplatsen. Det innebär att du är ute på APL fyra veckor i sträck för att sedan ha en vecka på Yrkesplugget med din klass. 

Finns APL-plats eller måste man fixa det själv?

För denna utbildning, har vi avtalat platser med flera företag inom olika yrkesområden. Matchning kommer att ske. Om du har egna kontakter som du vill använda, så ska det ske i dialog med din lärare.

 

arbetsplatsförlagt lärande(APL) 70%

teori hos yrkesplugget 30%


 

antagning

Vem borde söka till BYGG:LAB?

 • Vi söker dig som har ett genuint intresse för att skapa med händerna, arbeta fysiskt och som vill vara med och skapa något beständigt.

 • Du är kommunikativ i svenska, i tal och skrift

 • Du vill ha en intensiv utbildning där du får chans att komma in i arbetslivet direkt

Hur gick antagningsprocessen för BYGG:LAB till?

 1. Sökande läste på om utbildningen på denna hemsida och funderade på vilken yrkesinriktning de var intresserade av

 2. Efter det gjordes ansökan via denna länk till Nacka kommuns system. Sökande loggade in och sökte fram kurskoderna för BYGG:LAB. Därefter fylldes det i en ansökan för vald utbildning.

  Kurskoder:

  ANLÄGGARE YP4BAANL19

  BETONGARBETARE YP4BABET19

  TRÄARBETARE YP4BATRÄ19

 3. Om den sökande var skriven i annan kommun än Nacka, skrev denne ut sin ansökan och tog med till studievägledare i sin hemkommun. De avgjorde om den sökande fick läsa utbildningen enligt kommunens regler.

 4. Godkänd av kommunen & Nacka kommun? Den sökande skrevs in i Nacka kommuns system och blev kontaktad av Yrkesplugget inför utbildningsstarten.

Jag har frågor om BYGG:LAB, vart kan jag vända mig?

Maila oss på info@bygglab.com så återkommer vi till dig inom 24 h med ett svar.


 

frågor & svar


Vad är den genomsnittliga lönen för träarbetare/anläggare/betongarbetare?

Träarbetare 32 000 kr i genomsnitt per månad (före skatt)

Anläggningsarbetare 30 600 kr i genomsnitt per månad (före skatt)

Betongarbetare 31 600 kr i genomsnitt per månad (före skatt)

Källa SCB, här hittar du all lönestatistik

Varför behövs BYGG:LAB?

För att många av de utbildningar som finns idag inom bygg inte motsvarar branschens krav. Det är inte säkert att lärare lyckas hitta företag för APL-platser eller att den teori som man lär sig är användbar ute på bygget. Byggbranschen är i förändring. Varje dag introduceras nya verktyg, VR/AR, drönarpiloter, digitala hjälpmedel och nya material. 
Med andra ord är det viktigt att utbildningen matchar det som faktiskt krävs av byggbranschen. Den matchningen gör vi med BYGG:LAB.


Vilka står bakom BYGG:LAB?

Det ESF-finansierade projektet Sverige bygger ut har sedan 2016 arbetat med att ta fram utbildningsmodellen, APL-upplägget och lanseringsplanen för BYGG:LAB i nära samarbete med byggföretag, bransch och kommun. 

Med i projektets styrgrupp är Solna stad, Sundbybergs kommun, Nacka kommun, Värmdö kommun, BYN och Veidekke. Utbildningen sker hos vår samarbetspartner Yrkesplugget som redan idag har en mängd yrkesutbildningar för vuxna. 

Under BYGG:LAB kommer Sverige bygger ut stötta elever, kommuner, Yrkesplugget och byggföretagen. 

Projektet Sverige bygger ut löper till maj 2020 och avslutas med en analysfas med förhoppningen om att ta fram modeller och arbetssätt som kan fortsättas att användas inom vuxenutbildningen. 

Varför Sverige bygger ut?

Byggsektorn behöver nyanställa omkring 40 000 personer för att säkra byggandet de kommande tio åren. Samtidigt behöver antalet kvinnor och mångfalden på arbetsplatserna öka. Byggutbildningarna behöver moderniseras och göras mer attraktiva och tillgängliga för att fler ska delta i dem. 

Vad ska projektet åstadkomma?

De kommunala byggutbildningarna för vuxna i Stockholmsregionen ska genom projektet Sverige bygger ut utveckla nya utbildningsmetoder som är anpassade efter byggsektorns krav på framtida arbetskraft. Syftet är att locka fler till utbildning och jobb.

Projektets mål är att skapa metoder, verktyg och modeller för organisering och kvalitetssäkring av framför allt arbetsplatsförlagt lärande samt studie- och yrkesvägledning inom den kommunala vuxenutbildningen. Detta ska leda till bättre förutsättningar för tillväxt, jämställdhet och integration inom byggsektorn i Stockholmsregionen. 

 

 
Namnlo%CC%88s+design+%283%29.jpg
 
 

 
 
UPP